Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Kamenín

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Kamenín

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené. Ak sa chcete zúčastniť, kontaktujte nás na skolenia@indicia.sk.

V priestoroch ZŠ s VJM Kamenín sa bude 16.-17. novembra 2018 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ. Prihlasovanie je určené len pre pozvaných učiteľov

Termín: 16.-17. november 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Kamenín (ZŠ Sándora Petőfiho s VJM, 943 57 Kamenín 494)
Lektori: Anna Čamajová, Ivica Grafová
Prihlasovanie: do 14.11.2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 14.11.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

  • v piatok popoludní (bude upresnené)
  • v sobotu od raná (bude upresnené)
  • program je určený primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
  • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím