Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Nové Zámky - 9/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Nové Zámky - 9/2018

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené z kapacitných dôvodov. Ak sa chcete prihlásiť ako náhradníci, kontaktujte nás na skolenia@indicia.sk.

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude v Nových Zámkoch konať 21.-22. septembra 2018

Termín: 21.-22. september 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Nové Zámky (ZŠ Mostná 3, 940 58 Nové Zámky)
Lektori: Anna Čamajová, Ivica Grafová

Program školenia:

  • v piatok od 12:00 do 17:45 
  • v sobotu od 8:30 do 16:50