Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Pečovská Nová Ves - 12/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Pečovská Nová Ves - 12/2018

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené z kapacitných dôvodov. Ak sa chcete prihlásiť ako náhradníci, kontaktujte nás na skolenia@indicia.sk.

Termín: 7.-8. december 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: ZŠ s MŠ Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
Lektori: Dagmar Môťovská, Ivica Grafová

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 3.12.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

  • v piatok od 12:30 do 18:10
  • v sobotuo d 8:00 do 16:15
  • program je určený primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
  • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím