Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

Prihlasovanie na podujatie bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude v Žiline konať 26.-27. októbra 2018

Termín: 26.-27. október 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Žilina (Hotel BOSS, Čepiel 1)
Lektori: Môťovská, Poprocká, Plachá

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 22.10.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

  • v piatok od 9:00 do 16:45
  • v sobotu od 9:00 do 16:30
  • program je určený primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
  • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk