Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

Prihlasovanie na podujatie bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.