Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Dolná Súča - 10/2018

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Dolná Súča - 10/2018

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené z kapacitných dôvodov. Ak sa chcete prihlásiť ako náhradníci, kontaktujte nás na skolenia@indicia.sk.

Termín: 12.-13. október 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252, Dolná Súča
Lektori: Dagmar Môťovská, Jana Buteková
Prihlasovanie: do 4.10.2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 4.10.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)


Program školenia:

  • v piatok od 12:30 do 17:30
  • v sobotu od 8:30 do 17:35
  • program je určený primárne pre učiteľov MŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
  • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím