Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené. Ak sa chcete prihlásiť na poslednú chvíľu, kontaktujte nás na skolenia@indicia.sk.

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre MŠ sa bude v Košiciach konať 15.-16. februára 2019. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Termín: 15.-16. február 2019 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Košice (b&c language school, s.r.o., Južná trieda 2/A (Hotel Centrum), 7. poschodie, 040 01 Košice)
Lektori: Ivica Grafová, Jana Buteková
Prihlasovanie: do 6.2.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

 • 85 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 6.2.2019)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

 • v piatok od 12:30 do 18:30 
 • v sobotu od 8:00 do 16:30
 • program je určený primárne pre učiteľov MŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
 • Prostredie Krokovanie: Dozviete sa o význame rytmu v matematike, dôležitosti synchronizácie rytmu, slova, pohybu, zažijete viaceré aktivity, ktorými krokovanie otvára deťom svet čísel.
 • Manipulatívna geometria I. Kocky – Stavbári: Dozviete sa a aktívne si vyskúšate ako matematicky využiť stavebný materiál, ktorý majú deti v MŠ k dispozícii, čo z neho vedia postaviť, stavby z kociek, zavedenie pravidiel, od ľubovoľnej stavby po stavby s podmienkami, stavby v dvojiciach, v skupine, ...hry s kockami: telefón, sova, ako zavádzať terminológiu kocky.
 • Prostredie Autobus: Dozviete sa, aký význam má prostredie autobus na rozvoj pozornosti, krátkodobej procesuálnej pamäti detí, či rozvoj matematickej predstavivostia logického myslenia, zažijete ako budovať toto prostredie vo svojej v triede.
 • Manipulatívna geometria I. geodosky a parkety – Podlahári - parkety: Zažijete množstvo aktivít v tomto manipulatívnom prostredí. Experiment, metóda pokus – omyl sú neoddeliteľnou súčasťou pred-matematickej gramotnosti aj Hejného metódy. Tvorba parkiet, pomenovanie parkiet, ukladanie podlahy v triede, voľné ukladanie, s podmienkami, hry...., všetko čo umožňuje deťom nazrieť do problematiky priestorovej a rovinnej predstavivosti, či kombinatoriky.
 • Schody: Ďalšie prostredie bohaté na zážitky: motivácia, matematické pojmy v prostredí schody, číslo ako adresa, ako operátor zmeny, operátor porovnania, prechod na číselnú os, schody s kockou, gradácia od 2-3 ročných po predškolákov, aditívna triáda.
 • Manipulatívna geometria II. prostredie Drievka (2D aj 3D): Dozviete sa, ako zaviesť jednoduché pravidlá pri manipulácii s drievkami. Od ľubovoľného obrázku, cez stavbu podľa predlohy ku stavbe s podmienkou, nebudú chýbať hry s drievkami... Vyskúšate si budovanie geometrických pojmov, trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kocka, hranol, budovanie predstáv o množstve, počte.
 • Práca v skupinách - tvorba vlastných gradovaných aktivít, hier pre deti predškolského veku (s dôrazom na individualizáciu a pred-matematickú gramotnosť).
 • Papiernictvo: Tentoraz sa na papier nebudeme pozerať cez výtvarnú výchovu, ale z pohľadu matematiky. Praktický workshop je zameraný na sériu aktivít z oblasti 2D geometrie.
 • podrobný rozpis programu dostanú prihlásení účastníci e-mailom zhruba týždeň pred podujatím

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk