Školenia

Otvorená hodina pre 2. stupeň ZŠ - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

19.02.2019 (08:30) Hejného metóda

Otvorená hodina pre 2. stupeň ZŠ - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

Otvorená hodina Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 19.2.2019 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

25.02.2019 (12:30) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

V pondelok 25. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

26.02.2019 (09:00) Hejného metóda

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

V utorok 26. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz k aritmetickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

04.03.2019 (08:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude vo Zvolene konať 4.-5. marca 2019.

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

05.03.2019 (14:00) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 5.3.2019 vo Valaskej. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

08.03.2019 (12:30) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 8.3.2019 v Bytči. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.