Hejného metóda

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Princípy Hejného metódy

Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 základných princípov.

Pre učiteľov

Možnosti aktivít a pomoci

Pre rodičov

Možnosti a podpora

Aktuálne školenia

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

29.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 29.-30. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ.

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie - Košice - 5/2019

13.05.2019 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie - Košice - 5/2019

V Košiciach sa bude 13. mája 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie. Program je určený rodičom, ktorí svoje deti doma učia, alebo by chceli učiť matematiku Hejného metódou, ale aj rodičom, ktorých deti sa v škole učia Hejného metódou.

Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Bratislava - 5/2019

14.05.2019 (13:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Bratislava - 5/2019

V Bratislave sa bude 14. mája 2019 konať 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 3. ročník ZŠ. Kurz pripraví učiteľov na odštartovanie 3. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s tretiackymi učebnicami a poskytne praktické rady, ako s tretiakmi pracovať.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Košice - 6/2019

07.06.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Košice - 6/2019

V Košiciach sa bude 7.-8. júna 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v rozsahu 16-ich vyučovacích hodín.

Letná škola Hejného metódy - Hronec - 7/2019

03.07.2019 (12:00) Hejného metóda

Letná škola Hejného metódy - Hronec - 7/2019

Ďalší ročník Letnej školy Hejného metódy sa bude konať v Hronci, a to v termíne 3.-6. júla 2019. Prihlasovanie bude spustené na jar roku 2019.