Hejného metóda

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Princípy Hejného metódy

Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 základných princípov.

Pre učiteľov

Možnosti aktivít a pomoci

Pre rodičov

Možnosti a podpora

Aktuálne školenia

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

11.03.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

Kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 11.3.2019 v Ružomberku. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

12.03.2019 (09:00) Hejného metóda

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

V Ružomberku sa bude 12. marca 2019 konať 6-hodinový kurz Práca s rodičmi, ktorý je určený učiteľom a vedeniu škôl. Kurz pomôže nájsť spôsob komunikácie s rodičmi, ktorí nedôverujú Hejného metóde, či spochybňujú jej dosah na osobnostný a vedomostný rozvoj ich dieťaťa.

Tréning učiteľa (Hejného metóda) - Nové Mesto nad Váhom - 3/2019

15.03.2019 (13:30) Hejného metóda

Tréning učiteľa (Hejného metóda) - Nové Mesto nad Váhom - 3/2019

Krátky kurz Tréning učiteľa v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 15.3.2019 v Novom Meste nad Váhom. Pre učiteľa, ktorý začne učiť Hejného metódou, je často najnáročnejšie zmeniť svoju rolu. Ponúkame kurz, v ktorom sa na túto tému pozrieme podrobnejšie a budeme mať možnosť si aktívne vyskúšať, čo to obnáša.

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

05.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

V piatok 5. apríla 2019 sa bude v Žiline konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

15.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 15.-16. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ.

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

26.04.2019 (12:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

V Banskej Bystrici sa bude 26.-27. apríla 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl v rozsahu 16x45 minút.