INformatika

V spolupráci s FMFI UK v Bratislave sme v roku 2017 rozbehli projekt INformatika s Indíciou s cieľom pomôcť slovenským školám implementovať nové pedagogické postupy a formy podpory učiteľov informatiky, predovšetkým v oblasti algoritmizácie a riešenia problémov

Aktuálne školenia

Žiadne aktuálne školenia