Emil v Prešove

Projektový tím Indície vyvíja novú metódu na vyučovanie informatiky na 1. a 2. stupni základnej školy, o ktorú už prejavili záujem aj ďalšie krajiny Európy. Práve sme dokončili vývoj programovacieho prostredia Emil pre 3. ročník, spolu s komplexnou metodikou a podporou žiakov a pedagógov.

Ponúkame unikátne vzdelávanie pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Nepredpokladáme žiadne predchádzajúce znalosti programovania či informatiky, iba bežnú digitálnu gramotnosť a chuť inovovať a sprostredkovať tento výnimočný zážitok svojim žiakom – každému jednému v triede. Účastníci budú na vzdelávaní pracovať na našich tabletoch, v novom softvérovom prostredí, na základe pracovného zošita a metodických materiálov a pod vedením autorov Robota Emila - A. Blaha, I. Kalaša a M. Moravčíka.

Termín: 6. február 2019 - 13.00 - 17.00
Miesto: Prešov (Hotel Lineas, Budovateľská 14)
Lektori: Ivan Kalaš, Andrej Blaho
Prihlasovanie: do 30.1.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 42 € zahŕňa odborný program
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 25.1.2019)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte). Formulár vystavuje zálohovú faktúru automaticky, na základe Vami zadaných údajov. Požiadavky zadané v rámci poznámky formulár nedokáže automaticky spracovať.  

 

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.