O školeniach

Informatika s Emilom zahŕňa školenia na náš autorský softvér s názvom Emil a tiež školenia pre prácu so scratchom.

Emil

Projektový tím Indície vyvíja novú metódu na vyučovanie informatiky na 1. a 2. stupni základnej školy, o ktorú už prejavili záujem aj ďalšie krajiny Európy. Práve sme dokončili vývoj programovacieho prostredia Emil pre 3. ročník, spolu s komplexnou metodikou a podporou žiakov a pedagógov.

Ponúkame unikátne vzdelávanie pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Nepredpokladáme žiadne predchádzajúce znalosti programovania či informatiky, iba bežnú digitálnu gramotnosť a chuť inovovať a sprostredkovať tento výnimočný zážitok svojim žiakom – každému jednému v triede. Účastníci budú na vzdelávaní pracovať na našich tabletoch, v novom softvérovom prostredí, na základe pracovného zošita a metodických materiálov a pod vedením autorov Robota Emila - A. Blaha, I. Kalaša a M. Moravčíka.

 • Rozsah: 4 x 45-minút
 • Cena: 42 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na nada.urbanova@indicia.sk
 • Objednávka na školu: počet osôb 16-20

 

Scratch

Nový vzdelávací obsah poskytuje detailný materiál na 20 vyučovacích hodín pre žiakov 5. ročníka, u ktorých nevyžadujeme žiadne predchádzajúce znalosti z programovania.
Absolvent školenia získa prístup k rozsiahlym elektronickým dokumentom, ktoré obsahujú:

 • detailné metodické materiály pre učiteľa k trom vzdelávacím modulom
 • prezentácie na vyučovacie hodiny pre žiakov
 • sadu úvodných projektov a ďalší doplňujúci podporný materiál

Školenie počas dvoch vzdelávacích dní

Dva vzdelávacie dni budú oddelené asi mesačným obdobím, v ktorom budú mať učitelia možnosť získať prvé vlastné skúsenosti s materiálmi vo svojej triede. Od účastníkov nevyžadujeme pri vstupe žiadnu predchádzajúcu znalosť jazyka a prostredia Scratch 2.0. Je potrebné si priniesť vlastný notebook s nainštalovaným scratchom.

 • Rozsah: 16 x 45-minút (počas 2 dní v rozostupe približne mesiac)
 • Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu
 • Prihláška: cez formulár pri aktuálne vypísaných školeniach alebo na nada.urbanova@indicia.sk
 • Objednávka na školu: počet osôb 16-20