Scratch v Košiciach

Absolvent školenia získa prístup k rozsiahlym elektronickým dokumentom, ktoré obsahujú:

  • detailné metodické materiály pre učiteľa k trom vzdelávacím modulom
  • prezentácie na vyučovacie hodiny pre žiakov
  • sadu úvodných projektov a ďalší doplňujúci podporný materiál

Školenie počas dvoch vzdelávacích dní

Dva vzdelávacie dni budú oddelené asi mesačným obdobím, v ktorom budú mať učitelia možnosť získať prvé vlastné skúsenosti s materiálmi vo svojej triede. Od účastníkov nevyžadujeme pri vstupe žiadnu predchádzajúcu znalosť jazyka a prostredia Scratch 2.0. Je potrebné si priniesť vlastný notebook s nainštalovaným scratchom.

Termín: 4. februára 2019 - 8,45 - 16,15
Rozsah: 16 x 45-minút (počas 2 dní v rozostupe približne mesiac)

Cena (bez ubytovania): 80 € na osobu

Miesto: Congress hotel, Južná trieda 2/A, Košice
Lektori:Ivan Kalaš, Michaela Veselovská
Prihlasovanie: do 28.1.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte). Formulár vystavuje zálohovú faktúru automaticky, na základe Vami zadaných údajov. Požiadavky zadané v rámci poznámky formulár nedokáže automaticky spracovať.  

Na Vaše otázky radi odpovieme cez nada.urbanova@indicia.sk.