Letná škola Pytagoras 2019

Ďakujeme, že ste prejavili záujem prihlásiť sa na Letnú školu Pytagoras 2019.

Termín:   6.7. - 13.7.2019

Miesto:   Hotel Drotár, Mlynská 411, Hronec

Prihlasovanie: do 15.5.2019

Účastnícky poplatok:

  • 175 Eur (dospelí a deti nad 12 rokov), 147 Eur (deti 3-12 rokov), 0 Eur (deti do 3 rokov bez nároku na služby) - v cene je ubytovanie, strava a odborný program
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 31.5.2019)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa Všeobecných obchodných podmiekach môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr cez skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte).

Potrebné informácie k fakturácii: účet číslo:

  • ak máte záujem o zálohovú faktúru, v časti platby zaškrtnite potrebné políčko (Požadujem zálohovú faktúru), ktorý sa nachádza na spodu prihlasovacieho formulára. Zálohová faktúra Vám príde ako príloha mailu potvrdzujúceho prihlásenie (do niekoľkých minút po odoslaní formulára).
  • pri úhrade použite variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre (ak uhrádzate najskôr zálohu 20 eur, použite rovnaký VS pri zálohe a aj pri úhrade zvyšnej sumy)
  • riadnu vyúčtovaciu faktúru vystavíme po prijatí úhrady, faktúru dostanete pri registrácii priamo na letnej škole
  • Poprosím účastníkov zo SR o úhradu na číslo SK29 1100 0000 0029 2085 9132 s príslušným variabilným symbolom, ktorý Vám príde po prihlásení, účastníci z ČR môžu úhradu zrealizovať v českých korunách na náš účet: SK4483300000002200417141 s kurzom 26,20 Kč/1 euro.