Prihlasovanie na Letnú školu Pytagoras 2019

06.07.2019 (00:00) Letná škola Pytagoras

Letná škola Pytagoras 2019

Letná škola Pytagoras je určená učiteľom matematiky a ľuďom, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež v oblasti záujmovej matematiky a prírodných vied. Program letnej školy je zostavený z odborných prednášok a tvorivých dielní (workshopy) z matematiky a didaktiky matematiky, ale aj z fyziky a informatiky.