Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať  odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako  vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov,  aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu?

Seminár je v rozsahu 7 hodín a vedú ho lektori Viktória Barátová a Tibor Hujdič 

Viktória Barátová

Mama, pedagóg a nočná sova. Vedie predškolské 
zariadenie v Košiciach a triedu najmladších škôlkarov. Spolu s 
pedagógmi vytvárajú v škôlke atmosféru, ktorá podnecuje deti, aby si 
našli cestu k čítaniu cez svoje záľuby, záujmy alebo cez osobnú 
situáciu. Súčasťou tohto prístupu je aj podporovanie pozitívneho 
vzťahu k čítaniu v rámci celej rodiny, čo napomáha aj k upevneniu 
vzťahu rodič-dieťa.

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička

Propagátor čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítania a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Pre učiteľov, knihovníkov a rodičov lektoruje semináre na  podporu záujmu o čítanie detí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Bol  moderátorom autorskej rozhlasovej relácie Detská knižnica zameranej na  kvalitné knihy pre deti a mládež.

Aktuálne školenia

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice  2/2019

25.02.2019 (08:00) Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice 2/2019

Seminár pre pedagógov predprimárneho vzdelávania má za cieľ priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.