Školenia

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice  2/2019

25.02.2019 (08:00) Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice 2/2019

Seminár pre pedagógov predprimárneho vzdelávania má za cieľ priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.