Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! v rozsahu 7 hodín je určený pre dvojicu riaditeľ/ka školy a školský/ká knihovník/níčka, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Budeme sa zaoberať tým, aké rôzne podoby školská knižnica môže mať. Ako prebudovať sklad zastaranej mimočítankovej literatúry na modernú funkčnú knižnicu, ale nie (len) po stránke vizuálnej, ale najmä po stránke obsahovej, kvalitatívnej a praktickej.  Aká je cesta od malej triednej knižnice, po moderné vzdelávacie centrum. Spolu budeme uvažovať o efektívnych a neefektívnych podujatiach na podporu záujmu o čítanie. Zameriame sa aj na budovanie rôznorodého moderného knižnično-informačného fondu prepojeného s edukačným procesom. Položíme si aj otázku: Ako na škole tvoriť živú komunitu čitateľov?

Druhá časť bude zameraná na plánovanie posunu vašej školskej knižnice. Začneme SWOT analýzou vašej školskej knižnice. Na záver dvojice riaditeľ – školský knihovník budú tvoriť praktický plán premeny, posunu svojej školskej knižnice na najbližší rok.

Dôvodom prečo odporúčame, aby sa seminára zúčastnila dvojica školský knihovník/čka a riaditeľ/ka, je druhá časť seminára. Riaditeľ prirodzene presnejšie pozná možnosti a zdroje školy, ktoré by sa dali použiť pri rozvoji knižnice. Ak si to naplánuje na seminári knihovník sám, čaká ho etapa presadzovania svojho návrhu u vedenia školy. Pri účasti oboch sa realistický plán môže zrodiť už počas seminára.

Aktuálne školenia

Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

03.04.2019 (09:00) Školská knižnica ako lusk!

Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

Seminár Školská knižnica ako lusk! sa uskutoční v Trnave v stredu 3. apríla 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.