Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

Seminár Školská knižnica ako lusk! sa uskutoční v Trnave v stredu 3. apríla 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Toto školenie vzniká v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho

Termín: 3. apríl 2019 od 9:00 
Miesto: Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
Prihlasovanie: do 25.3.2019(alebo do naplnenia kapacity) 

Poplatok a spôsob úhrady:

  • 50 € /osoba (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál, kávové občerstvenie)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však 25.3.2019)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)

Program školenia:

  • od 9:00 do cca 16:00 (v závislosti od dĺžky prestávok)
  • odporúčame predovšetkým dvojiciam riaditeľ školy a knihovník, prihlásiť sa však môžu aj jednotlivci

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolskekniznice@indicia.sk

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.

Pred vyplnením prihlášky si dôkladne premyslite spôsob úhrady a to, či budete potrebovať k tejto úhrade doklad. Odporúčame túto tému vopred skonzultovať s Vašou školou, ideálne s ekonómom alebo tajomníkom školy. Ak budete žiadať o vystavenie faktúry, vopred si pripravte potrebné fakturačné údaje, vrátane čísiel IČO a DIČ (ak tieto údaje ešte nemáte uložené vo svojom používateľskom konte). Formulár vystavuje zálohovú faktúru automaticky, na základe Vami zadaných údajov. Požiadavky zadané v rámci poznámky formulár nedokáže automaticky spracovať.