O Tvorivej triede

O Tvorivej triede

Pre koho je kurz určený?

Pre študentov bakalárskeho a magisterského učiteľského štúdia so zameraním na 1. a 2. stupeň základných škôl.

Aké príležitosti vám vytvorí?

Na vlastnej koži si vyskúšate, ako premýšľa a pracuje inovatívne zameraný učiteľ a vy sa môžete rozhodnúť, či je vám takýto prístup blízky. Získate poznanie a skúsenosť, kde sa ako učiteľ nachádzate, kam smerujete a čo pre to potrebujete urobiť. Vybraní absolventi dostanú príležitosť stať sa učiteľmi základných škôl, ktoré program podporujú.

Čo zažijete?

Interaktívne prednášky, workshopy a pozorovanie vyučovacích hodín. Vyskúšate si aj cvičné vyučovanie. V teoretickej časti kurzu si môžete zvoliť jeden z troch variantov programu, ktorý najviac vyhovuje vášmu odbornému zameraniu.

 

 

 

 

Aká je časová investícia?

Na prednáškach a workshopoch sa budeme stretávať prevažne cez víkendy v sobotu, párkrát aj cez pracovný týždeň vo štvrtok. Od 10. novembra 2018 do 30. júna 2019 ich absolvujete v rozsahu:


Modul 1 - 32 vyučovacích hodín
Modul 2 - 22 vyučovacích hodín
Modul 3 - 18 vyučovacích hodín
Modul 4 - 19 vyučovacích hodín

Prax na školách bude prebiehať od novembra 2018 do mája 2019 v rozsahu 30 vyučovacích hodín. 6 hodín strávite na exkurziách v zapojených školách, 15 hodín na vyučovaní medzi deťmi, z toho na 3 hodinách si sami vyskúšate učenie s rozborom a spätnou väzbou skúseného učiteľa (rozsah 9 hodín).

Požiadavky na absolvovanie kurzu:

75% účasť na prednáškach a workshopoch
90% účasť na praxi v školách
Záverečná práca (obsahovo zameraná na reflexiu odučených cvičných vyučovacích hodín).

  

V prípade otázok nás kontaktujte na tvorivatrieda@indicia.sk.