Program kurzu

 

Variant A

Pre študentov učiteľstva na 1. stupni ZŠ

Modul 1  + Modul 2

 

Variant B
 
Pre študentov učiteľstva prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ

Modul 1 + Modul 3 

 

Variant C

Pre študentov učiteľstva spoločenskovedných predmetov na 2. stupni ZŠ

Modul 1 + Modul 4

 

Každý variant pozostáva z Modulu 1 spoločného pre všetkých  a jedného zo špecializovaných modulov (Moduly 2 až 4). 


Modul 1 spoločný pre všetkých  

Modul 2 Tvorivý učiteľ na 1. stupni ZŠ

Modul 3 Tvorivý učiteľ prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ

Modul 4 Tvorivý učiteľ spoločenskovedných predmetov na 2. stupni ZŠ

Prepájame život v učebni so životom v triede. Budete sa môcť inšpirovať prácou skúsených učiteľov na viacerých školách a spolu s nimi analyzovať zažité výučbové situácie. Pod vedením sprevádzajúcich učiteľov budete tvoriť, skúšať a hľadať  štýl vyučovania, ktorý je vám vlastný.

Harmonogram praxe na pozretie.