Tvorivá trieda 2018/2019

Tvorivá trieda 2018/2019

Prihlasovanie na podujatie "Tvorivá trieda 2018/2019" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na tvorivatrieda@indicia.sk.

Program ročného vzdelávacieho kurzu Tvorivá trieda je rozšírenou verziou trojmesačného pilotného kurzu, ktorý Indícia, n. o. zrealizovala minulý školský rok. Je určený študentom magisterského štúdia učiteľstva pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Kurz potrvá od 10. novembra 2018 do 30. júna 2019

Termíny a cena:

  • Termín: od novembra 2018 do 30. júna 2019
  • Miesto: Bratislava (Rovniankova 15)
  • Prihlasovanie: ukončené

Účastnícky poplatok:

  • 120 € (za 2 moduly, z toho prvý je povinný)
  • 60 € (za pridanie tretieho modulu podľa výberu)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 29.10.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)

Môžete si zvoliť jeden z troch variantov programu, ktorý najviac vyhovuje Vášmu odbornému zameraniu. Každý variant pozostáva z Modulu 1 spoločného pre všetkých a jedného zo špecializovaných modulov (Moduly 2 až 4). 

  • Variant A- Pre študentov učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ (Modul 1  + Modul 2) 
  • Variant B- Pre študentov učiteľstva pre 2. stupeň ZŠ - prírodovedné predmety (Modul 1 + Modul 3)
  • Variant C- Pre študentov učiteľstva pre 2. stupeň ZŠ - spoločenskovedné predmety (Modul 1 + Modul 4)

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme na tvorivatrieda@indicia.sk.