Aktuálne školenia

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie (mierne pokročilí) - Martin - 1/2019

21.01.2019 (08:30) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie (mierne pokročilí) - Martin - 1/2019

V Martine sa bude 21. januára 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie pre pokročilých.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Košice - 1/2019

25.01.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Košice - 1/2019

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať tentokrát na východe, konkrétne v Košiciach 25.-26. januára 2019.

Konferencia Hejného metóda – Bratislava - 2/2019

09.02.2019 (08:00) Hejného metóda

Konferencia Hejného metóda – Bratislava - 2/2019

Konferencia Hejného metóda sa bude v Bratislave konať 9. februára 2019. Prihlasovanie bude otvorené do konca januára 2019, resp. do naplnenia kapacity. Odporúčame vyberať si workshopy podľa tém, ktoré Vás zaujímajú (nie nutne podľa vzdelávacieho stupňa, na ktorom pôsobíte), aby ste tak naplno využili potenciál konferencie a získali dôležitý prehľad o tom, na čo vo Vašej praxi nadväzujete a kam Vaše aktivity so žiakmi smerujú.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

11.02.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

Ďalší kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 11.2.2019 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

15.02.2019 (12:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

V Košiciach sa bude 15.-16. februára 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl v rozsahu 16x45 minút.

Ochutnávka Hejného metódy pre rodičov - Martin - 2/2019

15.02.2019 (14:00) Hejného metóda

Ochutnávka Hejného metódy pre rodičov - Martin - 2/2019

Pre rodičov detí, ktoré sa v škole učia Hejného metódou, sme pripravili Ochutnávkový kurz v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Bude sa konať v piatok 15.2.2019 v Martine. Kurz je vhodný aj pre tých, ktorí zvažujú, či je Hejného metóda pre ich deti vhodná, resp. pre rodičov uvažujúcich o domácom vzdelávaní svojich ratolestí Hejného metódou.

Kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Martin - 2/2019

16.02.2019 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Martin - 2/2019

V Martine sa bude 16. februára 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých (v programe napr. prierezová téma rovnice, kocky pre pokročilých, analýza žiackych riešení).

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Bratislava - 2/2019

18.02.2019 (09:00) Hejného metóda

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Bratislava - 2/2019

V Bratislave sa bude 18. februára 2019 konať pilotný 6-hodinový kurz Práca s rodičmi, ktorý je určený učiteľom a vedeniu škôl. Kurz pomôže nájsť spôsob komunikácie s rodičmi, ktorí nedôverujú Hejného metóde, či spochybňujú jej dosah na osobnostný a vedomostný rozvoj ich dieťaťa.

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

25.02.2019 (12:30) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

V pondelok 25. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

26.02.2019 (09:00) Hejného metóda

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

V utorok 26. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz k aritmetickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

04.03.2019 (08:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude vo Zvolene konať 4.-5. marca 2019.

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

05.03.2019 (14:00) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 5.3.2019 vo Valaskej. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia Roadshow 2018

Informatika s Emilom

Konferencia Učíme pre život

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Tvorivá trieda

Ste študentom učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.