Aktuálne školenia

Comenia Script - Poprad 2/2019

08.02.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Poprad 2/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Poprade v piatok 8. februára 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Comenia Script - Ružomberok 2/2019

22.02.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Ružomberok 2/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Ružomberku v piatok 22. februára 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

15.03.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Banskej Bystrici v piatok 15. marca 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia Roadshow 2018

Informatika s Emilom

Konferencia Učíme pre život

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Tvorivá trieda

Ste študentom učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.