Aktuálne školenia

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

05.03.2019 (14:00) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 5.3.2019 vo Valaskej. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

08.03.2019 (12:30) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 8.3.2019 v Bytči. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

11.03.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

Kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 11.3.2019 v Ružomberku. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Aritmetické prostredia – Bratislava 3/2019

11.03.2019 (09:00) Hejného metóda

Aritmetické prostredia – Bratislava 3/2019

V pondelok 11. marca 2019 sa bude v Bratislave konať kurz k aritmetickým prostrediam Hejného metódy.

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

12.03.2019 (09:00) Hejného metóda

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

V Ružomberku sa bude 12. marca 2019 konať 6-hodinový kurz Práca s rodičmi, ktorý je určený učiteľom a vedeniu škôl. Kurz pomôže nájsť spôsob komunikácie s rodičmi, ktorí nedôverujú Hejného metóde, či spochybňujú jej dosah na osobnostný a vedomostný rozvoj ich dieťaťa.

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

15.03.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Banskej Bystrici v piatok 15. marca 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Tréning učiteľa (Hejného metóda) - Nové Mesto nad Váhom - 3/2019

15.03.2019 (13:30) Hejného metóda

Tréning učiteľa (Hejného metóda) - Nové Mesto nad Váhom - 3/2019

Krátky kurz Tréning učiteľa v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 15.3.2019 v Novom Meste nad Váhom. Pre učiteľa, ktorý začne učiť Hejného metódou, je často najnáročnejšie zmeniť svoju rolu. Ponúkame kurz, v ktorom sa na túto tému pozrieme podrobnejšie a budeme mať možnosť si aktívne vyskúšať, čo to obnáša.

Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

03.04.2019 (09:00) Školská knižnica ako lusk!

Školská knižnica ako lusk! - Trnava - 4/2019

Seminár Školská knižnica ako lusk! sa uskutoční v Trnave v stredu 3. apríla 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

05.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

V piatok 5. apríla 2019 sa bude v Žiline konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

15.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 15.-16. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ.

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

26.04.2019 (12:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

V Banskej Bystrici sa bude 26.-27. apríla 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl v rozsahu 16x45 minút.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

29.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 29.-30. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia Roadshow 2018

Informatika s Emilom

Konferencia Učíme pre život

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Tvorivá trieda

Ste študentom učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.