Aktuálne školenia

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie - Košice - 5/2019

13.05.2019 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie - Košice - 5/2019

V Košiciach sa bude 13. mája 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie. Program je určený rodičom, ktorí svoje deti doma učia, alebo by chceli učiť matematiku Hejného metódou, ale aj rodičom, ktorých deti sa v škole učia Hejného metódou.

Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Bratislava - 5/2019

14.05.2019 (13:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre 3. ročník ZŠ – Bratislava - 5/2019

V Bratislave sa bude 14. mája 2019 konať 4-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 3. ročník ZŠ. Kurz pripraví učiteľov na odštartovanie 3. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s tretiackymi učebnicami a poskytne praktické rady, ako s tretiakmi pracovať.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Košice - 6/2019

07.06.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Košice - 6/2019

V Košiciach sa bude 7.-8. júna 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v rozsahu 16-ich vyučovacích hodín.

Letná škola Hejného metódy - Hronec - 7/2019

03.07.2019 (12:00) Hejného metóda

Letná škola Hejného metódy - Hronec - 7/2019

Ďalší ročník Letnej školy Hejného metódy sa bude konať v Hronci, a to v termíne 3.-6. júla 2019. Prihlasovanie bude spustené na jar roku 2019.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia Roadshow 2018

Informatika s Emilom

Konferencia Učíme pre život

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Tvorivá trieda

Ste študentom učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.