Hejného metóda - Chceme byť TOP

Hejného metóda - Chceme byť TOP

Hejného metóda prenikla na Slovensko niekedy v roku 2012, pričom jej začiatky boli dosť živelné. Tí, čo s ňou začínali, veľmi rýchlo zistili, že je to metóda, ktorá si vyžaduje od učiteľa omnoho viac, než len výmenu učebníc a pracovných zošitov. A preto je lepšie učiteľom vopred poskytnúť možnosť pripraviť sa na potrebné zmeny a nenechať ich tápať v neistote pokusov, ktoré môžu úplne zbytočne končiť rozpačitými pocitmi z prípadných neúspechov žiakov, či samotných učiteľov.

Po prvé múdre rady sme chodili k našim susedom do Čiech, kde už Hejného metóda bola v plnom prúde. Následne sa prípravy učiteľov ujala Indícia, ktorá organizuje rôzne druhy školení pre učiteľov od materskej školy po 9. ročník ZŠ (čoskoro prídu na rad už aj učitelia stredoškolákov).

No dobré školenie si vyžaduje predovšetkým dobrých lektorov. A preto aj na ich prípravu Indícia myslí a poskytuje im podmienky na rast a zdokonaľovanie sa.

Certifikovaní lektori a tí, ktorí sa na certifikáciu usilovne pripravujú, sa pravidelne stretávajú, aby si vymenili skúsenosti z vlastných hodín matematiky a zo školení, ktoré pre učiteľov viedli. Okrem toho pripravujú odbornú náplň pre nové druhy vzdelávacích podujatí, ktoré vznikajú na základe Vašich podnetov.

Nateraz posledné stretnutie lektorov sa konalo 18. januára 2019 v priestoroch CZŠ Jána Krstiteľa v Partizánskom, za čo škole, a najmä Danke Gubkovej, aj touto cestou ďakujeme. Program bol vskutku bohatý. Lektorky Valika Knapová, Danka Gubková a naša tútorka Dadka Môťovská, odučili po jednej otvorenej hodine, následne sa lektorky venovali analýze a spätnej väzbe. Odučiť hodinu pred cudzími žiakmi nie je veru jednoduché, no lektor musí zvládnuť aj takúto výzvu.

V popoludňajšom čase si lektorky prešli nové pripravované školenie s názvom Tréning učiteľa, vyskúšali si jednotlivé aktivity, navrhli ako ich ešte obohatiť, aby už najbližší termín 15.3. v Novom Meste nad Váhom bol pripravený k Vašej spokojnosti.

(článok je miernou úpravou pôvodného textu od našej lektorky Ivicky Grafovej)

Tréning učiteľa (4x45 min)

Absolvovali ste Základný kurz Hejného metódy, no stále Vám chýba odvaha začať učiť? Alebo ste učiť Hejného metódou začali, no nemáte ešte istotu, či to robíte správne? Pre učiteľa, ktorý začne učiť Hejného metódou, je často najnáročnejšie zmeniť svoju rolu.
 
Ponúkame možnosť vyškúšať si rolu učiteľa na našom tréningu. Spolu s kolegami sa pripravíte na hodinu v duchu princípov Hejného metódy, odučíte časť pripravenej hodiny a získate spätne reflexiu. Aby ste sa pri tom cítili komfortne, kurz prebehne v užšom kruhu ľudí rovnakej krvnej skupiny. 
 
Najbližší termín je 15.3.2019 v Novom Meste nad Váhom.