Uchádzame sa o 2% z dane

“Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý vedie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti.“ – tím Indície
 
Cieľom našich aktivít je vybudovať a rozširovať komunitu aktívnych učiteľov. Organizujeme inšpiratívne a vzdelávacie podujatia pre učiteľov, ako napr. Indícia Roadshow, či Konferenciu Učíme pre život a mnohé iné. Zároveň prostredníctvom videí a prezentácií otvorene zdieľame výsledky našich podujatí.
 
O 2% dane z príjmu sa uchádzame s cieľom použiť ich na sieťovanie a inšpiráciu učiteľov, a tým nepriamo na podporu výchovy a vzdelávania žiakov na Slovensku. Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a priazeň, Vašu podporu si veľmi vážime!!
 
Ako darovať 2% dane Indícii?
 
  • Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2019 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Zároveň si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Na ňom uveďte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Túto sumu vypočítate z údajov v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa. Oba dokumenty najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Ak ste FO a sami podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 2% vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca 2019.
  • Ak ste PO a podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 1% (2%) vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca 2019. – Poznámka: PO môže v roku 2019 poukázať 2% dane len vtedy, ak do 31.3.2019 darovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Údaje potrebné k darovaniu 2% dane z príjmu:
- názov: Indícia, n.o.
- právna forma: nezisková organizácia
- sídlo: Rovniankova 15, 851 02 Bratislava
- IČO: 45736286

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.
 
Ďakujeme.