Ako nás môžete podporiť

Ak Vás naša vízia oslovila, budeme radi za akúkoľvek formu podpory z Vašej strany.

V prípade, že nás chcete podporiť napr. dobrým nápadom alebo konkrétnou formou spolupráce, kontaktuje nás na adrese indicia@indicia.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 895 170.

Ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť finančne, naše údaje sú:

Indícia, n.o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava

IČO: 457 362 86
DIČ: 2023310520
Bankové spojenie: Tatra banka č. účtu: 2920859132/1100

Ďakujeme!!
Vašu podporu si veľmi vážime!!