Marián Zachar: Výber školy na základe dostupných údajov

Prednaska odznela na seminari pre rodicov "Ako vybrať školu pre svoje dieťa"