RS2018: Anna Tkačiková - Školička v Jurskom

Malá školička s veľkým duchom, elánom a kreativitou. Mladý kolektív, bez predsudkov, s láskou k práci a rómskym deťom.