RS2018: Ivan Kalaš - Informatika s Emilom

Vyučovanie informatiky prechádza vo vyspelých krajinách veľkými zmenami. Rozšírilo sa už aj na prvý stupeň a kladie dôraz na rozvoj programovacích zručností. K tomuto trendu prispieva aj náš projekt Informatika s Emilom, v ktorom vyvíjame unikátnu metódu konštruktivistického vyučovania informatiky – od mala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z učenia sa a objavov. V našej prezentácii ukážeme, ako Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.