RS2018: Lucia Borovská - Chcete lepšie učiť prírodné vedy? Vydajte sa na Expedíciu

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj pomáha učiteľom viesť deti na druhom stupni ZŠ k rozvoju komplexnej prírodovednej gramotnosti a zručnostiam spolupráce s rovesníkmi. Porozprávame vám o skúsenosti zo spolupráce s pilotujúcimi školami a predstavíme čerstvé pracovné zošity pre piatakov prepájajúce biológiu a geografiu. Teší nás, že vďaka bádateľskej ExpEdícii tematickými celkami Z mesta na vidiek, Do hôr a Vodná výprava sa vzťah detí k prírodovedným predmetom zlepšuje, sú aktívnejší, angažovanejší a baví ich rozmýšľať.