RS2018: Michal Rehuš - Ako odmeňovať učiteľov?

Nízka atraktivita učiteľskej profesie na Slovensku do veľkej miery súvisí s výškou učiteľských platov. O koľko treba platy učiteľov zvýšiť? Aká má byť výška platov podľa učiteľov a stredoškolských a vysokoškolských študentov? Mal by sa väčší dôraz klásť na zásluhovosť? Je riešením kariérový systém? A čo ďalej s kreditovými príplatkami?