RS2018: Nina Galanská - Ako učiť o dejinách a rozmanitosti cez príbehy

Zameriame sa na to, ako vo vzdelávaní využívať silné a autentické príbehy z minulosti a súčasnosti. V našich projektoch prinášame nové pohľady - odklon od tradičného k individuálnemu, témy ako identita, predsudky, diskriminácia. “Malé” dejiny s veľkým presahom zdôrazníme cez Putovnú výstavu Anny Frankovej, intenzívne svedectvá o holokauste ponúkneme v interaktívnej prechádzke židovskými dejinami IWalks, podelíme sa tiež o skúsenosti s online nástrojom Stories that move.