UPŽ 2018 Anna Jančová - John Hattie – objaviteľ pedagogického grálu?

Môže metaanalýza austrálskeho univerzitného profesora pomáhať v práci bežnej slovenskej učiteľke? Čím sú zistenia Johna Hattieho užitočné pre mňa ako učiteľku z praxe – jednak v rovine priamej práce so žiakmi, ale i v debatách s nepedagogickou verejnosťou.