UPŽ 2018 Anna Symington-Maar - Päť princípov úspešnej triedy, školy, školstva

Jasné ciele sú kľúčové pre úspech. No nastaviť žiakom, učiteľom, riaditeľom, či celému školstvu ciele bez podpory, slobody, zmysluplného merania a vyvodzovania zodpovednosti je predurčené na zlyhanie. Ako nám spojenie týchto princípov môže pomôcť k uchopeniu takých dôležitých vecí akými sú rozvoj konkrétneho žiaka alebo realizácia reformy školstva?