UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Sociálny štát vytvoril celé sociálne skupiny závislé od štátu. Celé generácie závisia od verejných financií a prerozdeľovania. To narúša sociálnu súdržnosť. Štát je silnejší, rozsiahlejší, ale autorita je slabšia a dôvera v politiku a politikov je nižšia. V dôsledku toho existuje potreba zásadnej zmeny politiky a definovania základného obsahu sociálnych práv.