UPŽ 2018 Juraj Čokyna - Ako môžu učitelia a školy zlepšiť výsledky žiakov z vylúčených komunít?

Na základe úspešných príkladov zo zahraničia a vlastnej skúsenosti s učením na takomto type školy vysvetlím, prečo sa deti z vylúčených skupín nedokážu učiť podľa “našich” predstáv, a na čo by sme sa ako učitelia mali sústrediť. Súčasťou prednášky budú príklady úspešných aktivít, na ktorých som so žiakmi pracoval alebo dodnes pracujem.