UPŽ 2018 Juraj Droppa - Čo bráni otvoreniu dverí Učiacemu sa Slovensku?

Budem hovoriť o autonómii a zodpovednosti, o flexibilnej organizácii vyučovania (integrácia predmetov, vekovo nehomogénne skupiny) a inovácii v hodnotení žiakov (experimentálne overovanie slovného hodnotenia na II. stupni ZŠ). Ale hlavne o štyroch veciach, ktoré bránia otvoreniu dverí Učiacemu sa Slovensku.