UPŽ 2018 Martina Chalachánová, Eva Uličná- Keď je informatika na 1. aj 2. stupni vďaka učebnici zábavou

V príspevku vám ukážeme, že učenie a učenie sa informatiky na ZŠ môže byť zábavné pre učiteľov aj žiakov. Vďaka pripraveným úlohám dokážete zaujať a zamestnať žiakov s rôznymi schopnosťami, spôsobmi myslenia i úrovňami tvorivosti. S našou metodickou podporou a pripravenými pomôckami sa informatiky nemusia báť ani učitelia s menšími skúsenosťami.