UPŽ 2018 Miroslav Sopko - Tvoríme mapu príbehov a časorozprávanie

Ako sa tvoria v rôznych online dostupných webových aplikáciách malé školské projekty, použiteľné pre prepájanie medzipredmetových vzťahov (dejepis, geografia, informatika…). Prezentácia vlastných prác i mojich žiakov, príklady dobrej praxe a súbor odporúčaní ako to robiť čo najefektívnejšie, čím prilákať žiakov a pod.