UPŽ 2018 Tünde Halajová - Keď sa otvoria dvere riaditeľne a vyjde z nich Indián či Ľudovít Štúr, …

… môžeme začať hľadať Karla Maya, nájsť zemjak medzi krumplami, švábkami aj erteplami, alebo uskutočniť misiu so solúnskymi bratmi priamo v našej škole. Predstavím vám 3 workshopy, v ktorých sa nám podarilo zaujímavo spojiť vyučovanie SJL s DEJ, VYV, HUV, ale aj s GEO, KNB, dramat. vých. či výukou tanca a pootvárať aj dvere všetkých kabinetov.