UPŽ 2018 Zuzana Čačová - Otvorené školy – aktívny prístup k demokratizácii prostredia na školách

Program rovesníckeho vzdelávania k demokracii je uceleným programom spolupráce so školami (7.-9. ročník ZŠ), ktorý sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.