Náš tím

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Naším cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Organizujeme pre nich rôzne školenia, semináre, ale aj konferencie. Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi.

 Dagmar Berecká

Dagmar Berecká

manažérka projektov Tvorivá trieda, Comenia Script, Školské knižnice
 Lucia Borovská

Lucia Borovská

manažérka projektu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj
 Marta Brliťová

Marta Brliťová

event a office manažérka
 Miroslava Caletková

Miroslava Caletková

manažérka prevádzky
 Peter Halák

Peter Halák

riaditeľ Indície, n.o.
 Radka Haláková

Radka Haláková

členka správnej rady Indície, n.o.
 Katarína Kalašová

Katarína Kalašová

manažérka fundraisingu a projektov Edupoint a Prevencia kriminality v digitálnom veku
 Martin Kríž

Martin Kríž

programový riaditeľ Konferencie Učíme pre život a Indícia Roadshow
 Martin Kuruc

Martin Kuruc

člen správnej rady Indície, n.o.
 Dagmar Môťovská

Dagmar Môťovská

členka správnej rady Indície, n.o.
 Naďa Rázusová

Naďa Rázusová

manažérka e-shopu
 Naďa Urbanová

Naďa Urbanová

manažérka PR a projektu Informatika s Emilom