Barbora Jurinová, Mgr. at MgA.

Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách. Cez vlastné konanie, vstupovaním do príbehov, riešením problémových situácií spoznávajú okolitý svet aj seba samých.