doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Peter Demkanin je docentom v teórii vyučovania fyziky. Venuje sa príprave budúcich učiteľov fyziky a smeru nazývanému The Learning Science (veda o učení sa). Dvadsať rokov bol gymnaziálnym učiteľom fyziky v národnom i medzinárodnom programe na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. V súčasnosti vedie tím venujúci sa maturite z fyziky v programe International Baccalaureate, spolupracuje s tímom vyvíjajúcim systém počítačom podporovaného prírodovedného laboratória CMA Coach 7 určeného pre podporu vzdelávania detí od 8 do 20 rokov a tiež sa venuje sa kurikulárnej transformácii prírodovedného vzdelávania na Slovensku a v programe International Baccalaureate.