Martin Kríž

Martin je jedným z tých všadeprítomných ľudí. V Indícii, n.o., je síce najmä programovým riaditeľom Konferencie Učíme pre život a Indícia Roadshow, ale angažuje sa aj v projektoch ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj, Tvorivá trieda a je odborným garantom projektu Civilizácia. Zároveň je mentorom pre učiteľov, odborníkom na školskú legislatívu, zavádzanie inovácií na školách a expertom na tvorbu školských kurikúl. Rád hľadá spôsoby, ako sa veci dajú urobiť a vyvracia dôvody, prečo sa urobiť nedajú.

Vyštudoval odbor história a filozofia so zameraním na učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na FF UK a má viac než 20 rokov pedagogickej praxe. Je kočovným učiteľom (učil na mnohých školách po celom Slovensku). Momentálne ho môžete stretnúť najmä v triedach petržalskej Narnie. Kvalita vzdelávania má podľa neho rôzne podoby, a preto sa nestotožňuje s rebríčkami postavenými na jedinom testovaní, či výsledkoch predmetových olympiád. Má rád české filmy, hudbu takmer každého žánru a nikdy nepohrdne zákuskom a kofolou. Je ženatý, má dve dospelé a dve školopovinné deti.