Mgr. Andrea Cinegová

Andrea Cinegová úzko spolupracuje s autorkou nespojitého písaného písma Comenia Script®, Radanou Lencovou. Je garantkou Comenia Script® na Slovensku. Pracuje v CZŠ Narnia v Bratislave. V minulosti pracovala s deťmi v Centre voľného času v Detskom parku. Desať rokov pôsobila aj vo Všeobecnej úverovej banke.